Novinky

Možnosti pestovania jarných obilnín

14-02-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Invázne buriny, ktorých dovoz do EÚ je zakázaný - 1. časť

09-02-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Plemená ošípaných

08-02-2017

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky X.

03-02-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Voda a poľnohospodárstvo

01-02-2017
(zdroj: www.oecd.org)

Pôdne pomocné látky a úrodnosť pôdy

31-01-2017
NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky IX.

26-01-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Nebezpečné a vytrvalé druhy burín - 3. časť

25-01-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Prvá karanténna stanica pre zvieratá na Slovensku

23-01-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Nebezpečné a vytrvalé druhy burín - 2. časť

19-01-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany