Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Ošípané

Ekonomická dôležitosť znakov ošípaných v systéme trojplemenného kríženia

05-11-2018
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha-Uhříněves

Vplyv vysokých teplôt na produkčné parametre ošípaných

10-09-2018
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra špeciálnej zootechniky; 2 Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Probiotické aditíva ako modulátory črevnej mikroflóry prasiat

26-03-2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Reprodukčný index ošípaných

28-02-2018
VÚŽV v. v. i., Praha-Uhříněves
(zdroj: Roľnícke noviny 2/2018, str. 21)

Mangalica a jej krížence – aká je kvalita ich mäsa a slaniny?

21-02-2018
1 NPPC - VÚŽV Nitra; 2 SPU v Nitre
(zdroj: Slovenský chov, jún 2017, str. 36-37)

Chov ošípaných a produkcia bravčového mäsa

14-11-2017
predseda ZCHOS-D

Africký mor ošípaných (AMO) - tichý zabijak

09-11-2017
predseda ZCHOS-D

Robíme opatrenia proti afrického moru ošípaných

30-10-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Enzymatický profil ošípaných vo vzťahu k veku, gravidite a laktácii

21-09-2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice

Africký mor ošípaných atakuje Slovensko

11-08-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)