Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Virové choroby řepky

03-05-2018
Katedra ochrany rostlin, FAPPZ, ČZU Praha
(zdroj: Naše pole 3/2018, str. 14-17)

Likvidace rastlin z výdrolu

24-04-2018
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně

Použitie preemergentných herbicídov v praxi

17-04-2018
NPPC – VÚRV Piešťany

Karanténne vrtivky

20-02-2018
ÚKSÚP OKOR Topoľčany

Poznatky o baktérii Xylella fastidiosa

07-02-2018
Katedra ochrany rastlín, SPU v Nitre
(zdroj: Sady a vinice 4/2017, str. 22-23)

Nové druhy karanténnych strapiek

24-01-2018
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Háďatko zhubné – parazit cibúľ a nadzemných častí rastlín

27-10-2017
Parazitologický ústav SAV, Košice

Cystotvorné nematódy – paraziti mnohých druhov rastlín

18-10-2017
Parazitologický ústav SAV, Košice

Hrčkotvorné háďatká – parazity mnohých druhov rastlín

10-08-2017
Parazitologický ústav SAV, Košice

Vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre predajcov

05-06-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)