Novinky

Agrorezort poskytne poľnohospodárom 110 mil. €

16-07-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Nová odroda maku siateho a jej výsledky v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP 2018 - 2019

14-07-2020
ÚKSÚP, Skúšobná stanica Beluša

Pasienkové porasty v chove oviec

13-07-2020
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva

Trendy v technike na ochranu rastlín

10-07-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Zníženie mortality jahniat úzko súvisí so správnou chovateľskou starostlivosťou v prvých dňoch po pôrode

08-07-2020
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra
(zdroj: Slovenský chov január-február 2020, str. 14-16)

Komisia prijala ďalšie mimoriadne opatrenia na podporu vinárskeho sektora

08-07-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Krátkodobý výhľad pre poľnohospodárske odvetvia

07-07-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Agrorezort zásadne rozširuje dostupné údaje o poľnohospodárskej pôde

07-07-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

COVID-19: Komisia vyhlasuje dve ďalšie výzvy na predloženie návrhov propagačných programov

03-07-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Úroveň obnovy techniky je v SR opäť nedostačujúca

03-07-2020
AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 4/2020, str. 22)