Novinky

Technologicko - chovateľské postupy pre jednotlivé systémy chovu nedojných oviec

26-11-2018
1 NPPC – VÚŽV Nitra; 2 SPU Nitra

Európska komisia odobrala Slovensku výnimku z povinnosti registrácie chovu ošípaných, kde sa chová len jedna ošípaná

22-11-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat v roku 2018

22-11-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Oznámenie pre žiadateľov o platby na ANC, AEKO a EKO

20-11-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Helmintosporióza pšenice opäť zaútočila

20-11-2018
Katedra ochrany rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Radlicové pluhy a trendy ich vývoja

19-11-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách pre výstavu Demeter 2018

16-11-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Oznámenie pre žiadateľov vo veci uzatvorenia aplikácie GSAA pre rok 2018

16-11-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Autonómne mobilné roboty v poľnohospodárstve

16-11-2018
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky, Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technologicko-chovateľské postupy pre jednotlivé systémy chovu nosníc

13-11-2018
NPPC – VÚŽV Nitra
(zdroj: Slovenský chov jún 2018, str. 24-26)