Novinky

Perspektívy a riziká v systéme pestovania slnečnice ročnej

30-07-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Nové odrody repky olejky

26-07-2019
ÚKSÚP v Bratislave

Na Slovensku sa diagnostikoval prvý prípad afrického moru ošípaných

26-07-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Slovenskí spotrebitelia budú môcť nakupovať slovenskú zeleninu a ovocie stabilnejšie počas celého roka

24-07-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Spôsoby navigácie strojových súprav

23-07-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Sprievodca administratívnou finančnou kontrolou pre prijímateľov projektových podpôr PRV 2014-2020

18-07-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Slabšia kondícia dojníc negatívne ovplyvňuje zdravie paznechtov

18-07-2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Zber slamy a vplyv pozberových zvyškov na úrodnosť pôdy

16-07-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Stabilita vína pred jeho fľašovaním a jej zhodnotenie

11-07-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva

Začína registrácia žiadateľov na „Zelenú naftu 2019+“

10-07-2019
(zdroj: www.apa.sk)