Novinky

Nové trendy využitia separátu v ustajnení dojníc

23-02-2021
Univerzita Veterinárskeho Lekárstva a Farmácie, Košice, 1Katedra výživy a chovu zvierat, 2Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín, 3Katedra biológie a fyziológie, 4Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat

Reštart vidieka po dopadoch pandémie COVID-19

22-02-2021

Strukoviny sú podľa FAO kľúčom k potravinovej bezpečnosti, zdravej výžive a udržateľným agropotravinárskym systémom

22-02-2021
(zdroj: www.fao.org)

Komisia zverejnila štúdiu o vplyve SPP na rozvoj vidieckych oblastí, ktorá sa týka sociálno-ekonomických aspektov

19-02-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Program LIFE: EÚ investuje 121 miliónov EUR do projektov v oblasti životného prostredia, prírody a klímy

18-02-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Osivá, ich šľachtenie a morenie – intenzifikačné faktory vstupujúce do poľnohospodárskej výroby

17-02-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Podiel svaloviny ošípaných sa zvýšil a dosahuje špičkovú úroveň, avšak kvalita dovezeného bravčového ostáva problematická

17-02-2021
1 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 MPRV SR, Bratislava
(zdroj: Slovenský chov október 2020, str. 32-34)

Agrorezort spúšťa podávanie žiadostí na platby pre chovateľov hospodárskych zvierat

15-02-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Robotika predstavuje budúcnosť práce v poľnohospodárstve

15-02-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Hrach siaty (Pisum sativum L.) - pestovanie, ochrana a využitie

12-02-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany