Novinky

Nastielanie organickej hmoty zvyšuje úrodnosť pôdy

21-06-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vedľajší produkt etanolového priemyslu je vhodným doplnkom krmív pre hovädzí dobytok

19-06-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, American Society of Agronomy)

Začarovaný mliečny kruh

19-06-2017
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka

Energetický potenciál TTP v udržateľnom hospodárení

14-06-2017
1 NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica; 2 TU Zvolen – Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií

Výnimky na bioprodukty sú neprijateľné

13-06-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Pasenie - efektívne využívanie trávnych porastov

13-06-2017
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva

Informačné a komunikačné technológie vstupujú na naše polia

13-06-2017
Katedra strojov a výrobných biosystémov, Technická fakulta SPU v Nitre

Správanie jahniat v období škôlkovania

09-06-2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - VÚŽV Nitra, pracovisko Trenčianska Teplá

Smerovanie šľachtenia marhúľ vo svete. Vrátia sa marhule do našich sadov?

06-06-2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
(zdroj: Sady a vinice 1/2017, str. 15-17)

Vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre predajcov

05-06-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)