Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Hovädzí dobytok

Je intenzivní výkrm skotu perspektivní? - 2. část

15-05-2017
1Praha Uhříněves; 2VÚŽV, v.v.i., Praha Uhříněves, oddělení technologie a techniky chovu HZ

Je intenzivní výkrm skotu perspektivní?

14-02-2017
1Praha Uhříněves; 2VÚŽV, v.v.i., Praha Uhříněves, oddělení technologie a techniky chovu HZ

Praktické dopady epigenetiky do odchovu jalovic

05-01-2017
1 MTS s.r.o.; 2 Lékařská fakulta v Plzni, Karlova univerzita v Praze; 3 soukromý veterinární lékař; 4 Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Praha-Uhříněves

Vliv zdraví paznehtů a úrovně reprodukce na výkonnost a zisk stáda dojnic

19-12-2016
VÚŽV, v. v. i., Praha Uhříněves

Voľné ustajnenie kráv

30-11-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárke centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Tepelný stres a zdravie paznechtov dojníc

25-10-2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, klinika prežúvavcov

Pinzgauské plemeno si zaslúži priazeň našich chovateľov

14-10-2016
1 NPPC – VÚŽV Nitra; 2 Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku - družstvo; 3 SPU v Nitre
(zdroj: Slovenský chov, júl 2016, str. 40-41)

Vplyv produkčných ochorení na kvalitu mlieka

14-09-2016
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Slovenský chov, máj 2016, str. 36-38)

Pasenie, kvalita mlieka a prednosti tohto hospodárenia

15-08-2016
1 NPPC- VÚTPHP Banská Bystrica; 2 PD Dechtice
(zdroj: Slovenský chov, máj/2016, str. 14-17)

Ako vyrábať kvalitné mlieko?

27-06-2016
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra