Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 19/2018 - Voška kapustová na repke

10-07-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 18/2018 - Škodcovia a choroby strukovín

06-07-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 23/2018 - Víjačka kukuričná

04-07-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 17/2018 - Ochrana slnečnice

29-06-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 16/2018 - Ošetrovanie repky proti šešuľovým škodcom

29-06-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 22/2018 - Predzberové ošetrenie repky

21-06-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 15/2018 - Ošetrenie repky počas kvitnutia

12-06-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 14/2018 - Ošetrenie obilnín počas steblovania

07-06-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín - 13/2018 - Ochrana ozimných obilnín proti steblolamu

23-05-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín - 12/2018 - Blyskáčik na repke olejke

15-05-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany