Úvod / Informácie / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Agrotechnické postupy uplatňované v presnom poľnohospodárstve

13-09-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Stav porastov kukurice siatej na zrno po vzídení v r. 2016

25-08-2016
NPPC – VÚRV Piešťany

Ovlivní výběr pesticidů výskyt opylovačů v olejninách?

01-06-2016
Katedra ochrany rostlin, Česká zemědělská univerzita v Praze

Reakcia kukurice na mimokoreňovú výživu

30-05-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Biokal – netradičné hnojivo pre trvalé trávne porasty

30-03-2016
NPPC–VÚTPHP Banská Bystrica

Význam hnojenia plodín minerálnymi živinami

08-03-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Obnova druhovo bohatých lúčnych porastov

29-02-2016
NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Pozornost se upírá k polním robotům

17-09-2015
Katedra zemědělských strojů, Katedra fyziky, ČZU v Praze

Digestát po výrobe bioplynu, ako organické hnojivo k poľným plodinám

07-09-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

12 rokov zakladania poľných plodín rôznymi systémami obrábania pôdy

22-04-2015
NPPC - VÚRV Piešťany