Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Matečná chce zakázať pestovanie GMO na území Slovenska

25-02-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Integrovaná produkcia ako riešenie pre špeciálnu rastlinnú výrobu

07-01-2020
Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska

Kvalita fytomasy z biotopov vlhkých lúk

13-12-2019
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Poľnohospodárstvo 2030 - techniky, stratégie, vízie rastlinnej výroby zajtrajška

11-11-2019
Julius Kühn-Institute, Institute for Application Techniques in Plant Protection, Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Nemecko/Germany
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Využitie termovízie v diagnostike sušiarní

23-10-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Gabriela Matečná odovzdala semená pôvodných slovenských rastlín do Svetovej génovej banky na Svalbarde

23-10-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Hnojenie tuhými a tekutými organickými hnojivami

07-10-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Strata hmoty a dusíka v maštaľnom hnoji

19-09-2019
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Význam minimalizačných technológií z hľadiska produkcie fytomasy

31-07-2019
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Digestát – surovina vo výžive trávnych porastov

19-06-2019
NPPC–VÚTPHP Banská Bystrica