Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Baktérie podporujúce rast rastlín (PGPB) proti hmyzu a iným poľnohospodárskym škodcom

18-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Využitie krycích plodín v ekologickom poľnohospodárstve

11-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Molička kapustová – Plutella xylostella

10-06-2020
Agrofert o.z. Agrochémia

Integrovaná ochrana proti škodlivým organizmom (IPM) - Školenia IPM 2019

09-06-2020

Infekčný cyklus a príznaky čiernej hniloby viniča

02-06-2020
1Eco-IPROVIN Slovakia, 2NPPC - Výskumný ústav potravinársky

Projekt nakladania s prázdnymi obalmi z prípravkov na ochranu rastlín chráni životné prostredie, zvyšuje hospodárnosť ich používania a znižuje náklady poľnohospodárov na ich zneškodnenie

02-06-2020
Slovenská asociácia ochrany rastlín

Fuzarióza klasov pšenice opäť aktuálna

25-05-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Málo mrazu – veľa chorôb?

14-05-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Rok zdravia rastlín

13-05-2020
(zdroj: www.efsa.europa.eu)

Zmeny v rastlinolekárskej legislatíve

27-03-2020
ÚKSÚP - OOR