Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Pôda

Jačmeň siaty jarný, pšenica letná forma jarná a rôzne obrábanie pôdy

04-03-2020
NPPC – VÚRV Piešťany

Príprava pôdy a sejba jarných plodín – predpoklady úspešného pestovania

26-02-2020
NPPC – VÚRV Piešťany

Vplyv vermikompostu získaného z rôznych bioodpadov na rast pšenice a zdravie pôdy

09-01-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Vplyv systému orby a predchádzajúcich plodín na pôdu

16-12-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Matečná: Štát začína riešiť obrovskú rozdrobenosť pôdy

11-12-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Agrochemické skúšanie pôd na Slovensku a dynamika sledovaných parametrov

27-11-2019
ÚKSÚP v Bratislave - Odbor pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií

Ministerka Matečná: Začína éra sceľovania pôdy

02-09-2019
(zdroj: mprv.sr)

Pôdne vlastnosti z hľadiska dlhodobého hnojenia

07-08-2019
NPPC–VÚTPHP Banská Bystrica

Vývoj vlahových pomerov a výskytu sucha v regiónoch Slovenska

29-05-2019
NPPC-VÚPOP Bratislava
(zdroj: Naše pole 6/2019, str. 43-45)

Trvalá udržitelnost současných systémů hospodaření na půdě

14-05-2019
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni