Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Odborné články

Ekonomická efektívnosť pestovania kukurice na zrno v podmienkach SR

09-06-2020
NPPC – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Ceny pšenice a kukurice od európskych pestovateľov majú tendenciu mierneho zvýšenia

19-05-2020
NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
(zdroj: Agromagazín 3/2020, str. 12-13)

Správa EK o úlohách a výhodách maloobchodných aliancií v agropotravinárskom dodávateľskom reťazci

19-05-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Ekonomická dôležitosť znakov ošípaných v systéme trojplemenného kríženia

05-11-2018
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha-Uhříněves

Efektívnosť výroby a predaja slepačích vajec

20-08-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ekonomická, produkčná a sociálna situácia v poľnohospodárskych subjektoch

05-04-2018
NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
(zdroj: Roľnícke noviny 7/2018, str. 10-11)

Ekonomické výsledky hospodárenia v roku 2016 - 3. časť

27-11-2017
NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Ekonomické výsledky hospodárenia v roku 2016 - 2. časť

08-11-2017
NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Ekonomické výsledky hospodárenia v roku 2016 - 1. časť

23-10-2017
NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Odbytové ťažkosti poľnohospodárov

06-10-2017
NPPC - VÚEPP