Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Odborné články

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky V.

22-09-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky IV.

09-08-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Agronomická a ekonomická výhodnosť pestovania sóje fazuľovej

07-07-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky III.

17-06-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky II.

26-04-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky I.

15-03-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Optimalizácia traktorových súprav

10-03-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Nezastupiteľný chov oviec na Slovensku

16-02-2016
NPPC-VÚEPP

Stále bližšie ku klientom

05-02-2016
Týždenník Roľnícke noviny
(zdroj: Roľnícke noviny 41/2015, str. 11-13)

Ekonomika chovu ošípaných sa medziročne zlepšila, ale na zisk môžu pomýšľať len tí najlepší

18-03-2015
NPPC - VÚŽV Nitra
(zdroj: Slovenský chov, október 2014, str. 30-31)