Novinky

Výhody precizního krmení prasat

05-10-2021
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Kedy zberať kukuricu na siláž? ...názory a fakty...

05-10-2021
FEED LAB s.r.o., Spišská Nová Ves
(zdroj: Slovenský chov júl - august 2021, str.36-38)

Skladovanie a pozberová úprava hlavných plodín

04-10-2021
Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
(zdroj: Agromagazín 7/2021, str. 30-31)

Agropotravinársky obchod v EÚ v prvom polroku 2021

30-09-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Ekologická poľnohospodárska výroba v ovocných sadoch a vinohradoch v Slovenskej republike

30-09-2021
ÚKSÚP v Bratislave, Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby

Zásady výživy jalovíc

28-09-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Deň ekologických potravín EÚ

28-09-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

VLČAN: S pomocou informácií od poľnohospodárov im zjednodušíme čerpanie eurofondov

28-09-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Súčasťou ochrany rastlín môže byť aj pozberové mulčovanie

27-09-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Predbežná informácia a podklad pre konzultácie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z.

24-09-2021