Novinky

Produkcia fytomasy vo vzťahu k teplote a k zrážkam

01-04-2019
NPPC–VÚTPHP Banská Bystrica

Príručka pre žiadateľa o priame podpory pre r. 2019

01-04-2019
(www.apa.sk)

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2019

29-03-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Novelizovaná STN 46 1100-2: Zrno potravinárskej pšenice letnej

28-03-2019
NPPC-VÚRV Piešťany

Ministerstvo spúšťa pozemkové úpravy

27-03-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Nové spôsoby a techniky pre chemickú ochranu rastlín

27-03-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vplyv pracovného využitia koní na zdravotný stav pohybového aparátu

22-03-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v roku 2019 v SAPS

20-03-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Výsledky šľachtenia dojných oviec na mliekovú úžitkovosť za posledné štvrťstoročie

18-03-2019
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 3 Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, Banská Bystrica; 4 Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Bratislava

Africký mor ošípaných aktuálne

13-03-2019
(zdroj: www.svps.sk)