Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Pestovanie láskavca (Amaranthus) na výrobu bioplynu

07-10-2013

Rajčiak jedlý a osivo z vlastnej produkcie

07-10-2013

Nové odrody ozimnej repky registrované v roku 2013

04-10-2013

Výsledky skúšok s registrovanými odrodami ozimnej repky v roku 2012

04-10-2013

Hlavné choroby slnečnice

04-10-2013

Ozdravenie a ochrana repky v skorom jarnom období

04-10-2013

Výsledky odrodových pokusov so slnečnicou

04-10-2013

Ekonomika pestovania ozimnej repky v pestovateľskom ročníku 2011/2012 na ťažkých pôdach

04-10-2013

Náklady na pestovanie slnečnice pri rôznom spôsobe obrábania pôdy

04-10-2013

Choroby zemiakov IV.

03-10-2013