Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Bezorbové prísevy suchovzdorných druhov tráv a ďatelinovín - eliminácia klimatických zmien

07-03-2014
(zdroj: Naše pole 12/2013, str. 28-29)

Ako sa starať o trávne porasty

03-03-2014

Klimatické prvky a kontaminácia pšenice fuzáriovým mykotoxínom

12-02-2014

Poľná zelenina vo vybraných aspektoch pre nároky na skladovanie

07-02-2014

Výber hybridov kukurice s rozmanitou genetikou na zvýšenie výnosov a ich stability

04-02-2014

Produkcia biomasy nových odrôd vŕby košikárskej (Salix viminalis L.)

23-01-2014

Vliv různých metod zákvasu moštů na parametry vína

09-01-2014

Dávno pestované odrody viniča - Ortliebske

12-12-2013

Komparácia vybraných ukazovateľov kvality slovenských ekologických a konvenčných vín

19-11-2013

Asimilovatelný dusík, důležitý parametr kvality hroznů

31-10-2013