Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Hovädzí dobytok

Emisie hovädzieho dobytka na Slovensku v roku 2016

13-02-2018
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Mikroklíma a vetranie v maštaliach pre dobytok

02-02-2018
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Aktuálne možnosti metabolickej testácie dojníc

11-12-2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Kvalita pasienkového porastu v chove dojčiacich kráv

05-09-2017
NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica

Intenzivní výkrm skotu - hluboká podestýlka, ploché stlané lože a spádové lože s vysokou podestýlkou - 4. část

23-08-2017
1Praha Uhříněves; 2VÚŽV, v.v.i., Praha Uhříněves, oddělení technologie a techniky chovu HZ

Sezóna telenia kráv ovplyvňuje potomstvo

02-08-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, Journal of Dairy Science)

Intenzivní výkrm skotu - boxové ustájení - 3. část

13-07-2017
1Praha Uhříněves; 2VÚŽV, v.v.i., Praha Uhříněves, oddělení technologie a techniky chovu HZ

Kravy adaptabilné voči vysokej teplote – aktuálna potreba budúcnosti?

30-06-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, University of Florida, Institute of Food and Agricultural Sciences)

Vedľajší produkt etanolového priemyslu je vhodným doplnkom krmív pre hovädzí dobytok

19-06-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, American Society of Agronomy)

Pasenie - efektívne využívanie trávnych porastov

13-06-2017
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva