Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Živočíšna výroba

· Veterinárna starostlivosť

Vyhláška č. 100/2012


Účinnosť od: 01.04.2012

Vyhláška č. 100/2012 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom, podrobnosti o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív.

veterinárny lekársky predpis

Vyhláška č. 16/2012


Účinnosť od: 01.02.2012

Vyhláška č. 16/2012 o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat.

koňovité zvieratá - identifikácia a registrácia

Vyhláška č. 17/2012


Účinnosť od: 01.02.2012

Vyhláška č. 17/2012 o identifikácii a registrácii ošípaných.

ošípané - identifikácia a registrácia

Vyhláška č. 18/2012


Účinnosť od: 01.02.2012

Vyhláška č. 18/2012 o identifikácii a registrácii oviec a kôz.

ovce a kozy - identifikácia a registrácia

Vyhláška č. 19/2012


Účinnosť od: 01.02.2012

Vyhláška č. 19/2012 o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat.

spoločenské zvieratá - identifikácia a registrácia

Vyhláška č. 20/2012


Účinnosť od: 01.02.2012

Vyhláška č. 20/2012 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka.

hovädzí dobytok - identifikácia a registrácia

Nariadenie č. 275/2010


Účinnosť od: 01.07.2010

Nariadenie č. 275/2010 ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa.

ochrana zvierat

Nariadenie č. 493/2008


Účinnosť od: 15.03.2010

Nariadenie vlády č. 493/2008 Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti.

výdavky na kontrolu

Nariadenie č. 218/2009


Účinnosť od: 01.01.2010

Nariadenie vlády č. 218/2009 Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny.

pseudomor hydiny

Nariadenie č. 219/2009


Účinnosť od: 01.01.2010

Nariadenie vlády č. 219/2009 Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.

hovädzí dobytok a ošípané