Úvod / Informácie / Stroje a zariadenia / Rôzne

Rôzne

Presná sejba poľných plodín

04-05-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zhutňovanie pôdy pri prejazdoch techniky

24-03-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Súčasný stav a trendy vývoja lanových systémov v lesnom hospodárstve

28-01-2015
Technická univerzita vo Zvolene

Diferenciálne hydrostatické prevody (2. časť)

14-01-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra dopravy a manipulácie (TF)
(zdroj: Moderná mechanizácia 10/2014, s. 16-17)

Diferenciálne hydrostatické prevody (1. časť)

08-01-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra dopravy a manipulácie (TF)
(zdroj: Moderná mechanizácia 8/2014, s. 16-17)

Hydrostatické prevody v mobilnej poľnohospodárskej technike (5. časť)

05-11-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Moderné trendy zavlažovania u širokozáberových zavlažovačov smerujú k zvyšovaniu efektivity

04-09-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta, Katedra strojov a výrobných systémov
Spracované z dostupných zdrojov

Briketovací lis Deon od HBSG - Špirálové brikety pre kotol a na podstielanie

16-07-2014
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Slovenský chov, február 2014, str. 22-23)

Hydrostatické prevody v mobilnej poľnohospodárskej technike (4. časť)

16-07-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Moderná technika v lesníctve

16-04-2014