Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 31/2018 - Chrček poľný

27-08-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 30/2018 - Príprava slnečnice na zber

22-08-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 29/2018 - Ochrana vzchádzajúcej repky ozimnej

14-08-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 28/2018 - Ošetrenie pôdy po zbere

06-08-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 27/2018 - Choroby repy cukrovej

30-07-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 26/2018 - Choroby kukurice, skočky

24-07-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 25/2018 - Kukuričiar koreňový

24-07-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 21/2018 - Kohútiky, vošky a kvetárka

24-07-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 24/2018 - Ošetrovanie skladov obilnín

10-07-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 20/2018 - Plesne na zemiakoch a rajčiakoch

10-07-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany