Úvod / Informácie / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Vinič a víno

Pestovanie viniča s mykorhíznymi hubami

30-06-2016
Symbiom, s.r.o.
(Zdroj: Vinič a víno 2/2016, str. 45-46)

Nový pomocník při výrobě vína dimetyldikarbonát

12-05-2016
Mendelova univerzita v Brně, UVV ZF

Poznámky k ochrane viniča v roku 2016

16-03-2016
(zdroj: Vinič a víno 1/2016)

Spôsoby vedenia alkoholovej fermentácie

05-01-2016
FCHPT STU Bratislava

Technológia výroby tokajských vín

17-12-2015
1Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU Bratislava; 2Tokaj & Co., s.r.o, Malá Tŕňa

Zlatisté žltnutie viniča - skúsenosti z Maďarska

27-10-2015
Syngenta Slovakia

Kvalitná príprava a starostlivosť o pôdu vo vinohrade sa nám vráti

13-08-2015
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre

Pohled do kmínku révového keře

15-07-2015
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Stanovenie voľného a celkového oxidu siričitého

23-06-2015
ÚKSÚP, Bratislava

Múčnatka - jedna z najškodlivejších chorôb viniča hroznorodého nielen v roku 2014 a ochrana proti nej

15-12-2014
Katedra ochrany rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre