Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Medziplodiny – teória a prax

18-11-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied, FAPZ

Skladovanie a pozberová úprava hlavných plodín

04-10-2021
Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
(zdroj: Agromagazín 7/2021, str. 30-31)

Spôsoby zmierňovania negatívnych následkov vplyvu lesnej zveri na trávnych porastoch

19-08-2021
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Vodné zdroje pre poľnohospodárstvo - kríza alebo prebytok?

10-08-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra krajinného inžinierstva
(zdroj: Naše pole 7/2021, str. 46-48)

Vplyv termínu zberu na kvalitu krmiva z biotopov trávnych porastov (Pasienková a senokosná zrelosť)

14-07-2021
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Nasadenie pásových zavlažovačov v systéme moderného zavlažovania

17-06-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Naše pole 5/2021, str. 68-71)

Nefunkčnost travních porostů z pohledu zadržování vody v krajině

02-06-2021
1 Zemědělský výzkum spol. s r. o., Troubsko; 2 Biopratex s. r. o.

Medonosné druhy rastlín na aluviálnej lúke

31-05-2021
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva

Jarná každoročná úprava trávnych porastov

18-05-2021
NPPC- Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica

Súčasné stratégie a ciele v oblasti zavlažovania (2. časť)

03-05-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 3/2021, str. 20-22)