Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Olejniny

Nové odrody repky olejky

28-08-2018
ÚKSÚP Bratislava

Digestát vo výžive a hnojení repky

27-06-2018
1 Mendelova univerzita v Brně; 2 AGROEKO Žamberk s. r. o.

Virové choroby řepky

03-05-2018
Katedra ochrany rostlin, FAPPZ, ČZU Praha
(zdroj: Naše pole 3/2018, str. 14-17)

Pestovanie repky jarnej

13-12-2017
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Repka jarná hlavná alebo len náhradná plodina?

08-12-2017
NPPC – VÚRV Piešťany

Osivo a technológia pre výsev kapusty repkovej pravej

11-10-2017
NPPC – VÚRV Piešťany

Nová olejnatá plodina odolná voči globálnemu otepľovaniu

04-04-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, Faculty of Science - University of Copenhagen)

Sila divých slnečníc

17-03-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, American Society of Agronomy)

Vybrané výsledky pokusů s mimokořenovou výživou máku setého

09-06-2016
Mendelova univerzita v Brně

Zásady hnojenia repky na jar

08-04-2016
Česká zemědělská univerzita v Praze
(zdroj: Naše pole 2/2016, str. 14-16)