Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Málo mrazu – veľa chorôb?

14-05-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Rok zdravia rastlín

13-05-2020
(zdroj: www.efsa.europa.eu)

Zmeny v rastlinolekárskej legislatíve

27-03-2020
ÚKSÚP - OOR

Halyomorpha halys - bzdocha z východnej Ázie

16-03-2020
ÚKSÚP - OOR

Karanténni škodcovia v ovocných sadoch

10-03-2020
ÚKSÚP - OOR
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2019, str. 17-19)

Cikáda Metcalfa pruinosa – lokálne premnožená v niektorých oblastiach Slovenska

14-02-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Nové metody likvidace plevelů v příkmenných pásech

11-02-2020
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky

Integrovaný manažment ochrany proti škodcom by mal byť podľa audítorov viazaný na platby SPP

10-02-2020
(zdroj: euroactiv.com)

Signalizačná služba v ochrane rastlín v Rakúsku

28-01-2020
Agricultural Chamber of Austria, Schauflergasse 6, 1015 Vienna, Rakúsko / Austria
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Poradenstvo pre neprofesionálnych používateľov prípravkov na ochranu rastlín

24-01-2020
FLORASERVIS spol. s r.o., Dorastenecká 37, 83107 Bratislava, Slovensko / Slovakia
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)