Úvod / Novinky

Novinky

Komisia prijala ďalšie mimoriadne opatrenia na podporu vinárskeho sektora

08-07-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Krátkodobý výhľad pre poľnohospodárske odvetvia

07-07-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Agrorezort zásadne rozširuje dostupné údaje o poľnohospodárskej pôde

07-07-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

COVID-19: Komisia vyhlasuje dve ďalšie výzvy na predloženie návrhov propagačných programov

03-07-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Úroveň obnovy techniky je v SR opäť nedostačujúca

03-07-2020
AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 4/2020, str. 22)

Siláže z jednoduchých ďatelinotrávnych miešaniek

03-07-2020
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Predĺženie súčasných pravidiel SPP do konca roku 2022: neformálna dohoda o prechodnom nariadení

01-07-2020
(zdroj: www.consilium.europa.eu)

Múčnatka trávová - opäť v kurze

29-06-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Nové odrody repky olejky jarnej

26-06-2020
ÚKSÚP v Bratislave

Spôsoby eliminácie strát dusíka v pôde

25-06-2020
Nitra