Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Pôda

Chemické vlastnosti pôdy pri striedaní plodín v systémoch ekologického a konvenčného poľnohospodárstva

23-07-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Agrorezort poskytne poľnohospodárom 110 mil. €

16-07-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Agrorezort zásadne rozširuje dostupné údaje o poľnohospodárskej pôde

07-07-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Spôsoby eliminácie strát dusíka v pôde

25-06-2020
Nitra

Aplikácia hnojív do pôdy a na list

18-06-2020
1 SPU Nitra, Katedra agrochémie a výživy rastlín; 2 NPPC - VÚRV Piešťany

Dážďovky (Lumbricus terrestris L.) sprostredkovávajú hnojivý účinok hmyzieho trusu

01-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Mimokoreňová výživa a stimulácia – nevyhnutnosť aj v tomto roku

28-05-2020
PARTNER – vetagro, s. r. o

Vplyv aplikácie organických hnojív na úrody rastlín a na obsah voľne žijúcej baktérie obohacujúcej pôdu o dusík

19-05-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vplyv obrábania ťažkých pôd na úrody plodín

27-04-2020
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Faktory ovplyvňujúce ceny prenájmu poľnohospodárskej pôdy na Slovensku

30-03-2020
(zdroj: www.mdpi.com)