Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Odborné články

Vyhlásenie výziev na predkladanie návrhov na propagáciu európskych agropotravinárskych výrobkov doma i v zahraničí

29-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Otvorenie verejnej konzultácie v oblasti Systému zemepisných označení EÚ

26-01-2021
(zdroj: www.euipo.europa.eu)

Agropotravinársky obchod EÚ v období január až október 2020

26-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Obchod s agropotravinami v EÚ si udržal v období január-júl 2020 rast

16-11-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Politika EÚ v oblasti propagácie poľnohospodárskych potravín zvyšuje povedomie o vysokých štandardoch agropotravinárskych výrobkov EÚ

20-10-2020
(www.ec.europa.eu)

Čo bráni tomu, aby malo Slovensko dostatok sladovníckeho jačmeňa?

14-10-2020
Združenie pestovateľov obilnín

Krátkodobý výhľad: aj keď stále zostáva veľa neistôt, perspektívy agropotravinárskeho sektoru zostávajú celkovo pozitívne

06-10-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Podpora poľnohospodárstva daňovým zvýhodnením je v krajinách OECD bežná, no Slovensko tam nepatrí

28-07-2020
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Obvyklá výška nájomného nahnevala poľnohospodárov

24-07-2020
Slovenská poľnohospodársaj a potravinárska komora
(zdroj: Roľnícke noviny 29/2020, str.6)

Krátkodobý výhľad pre poľnohospodárske odvetvia

07-07-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)