Novinky

Biologická ochrana rastlín v Nemecku – minulosť, prítomnosť a budúcnosť

11-12-2019
Institute for Biological Control, Federal Research Center for Cultivated Plants, Julius Kuehn Institute, Darmstadt, Nemecko
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Ochrana a welfare mliekového dobytka v EÚ

11-12-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Slovensko požiadalo Európsku komisiu o zrušenie infekčnej oblasti pre AMO

09-12-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Cielená aplikácia fungicídov do pšenice využitím dronu a postrekovača

04-12-2019
Profesional servis s.r.o.
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Kukuričná slama ako hodnotný energetický materiál pre produkciu bioplynu

04-12-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Zemiaky - odrody

03-12-2019

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 29.11.2019 - 09.01.2020

02-12-2019

Agrochemické skúšanie pôd na Slovensku a dynamika sledovaných parametrov

27-11-2019
ÚKSÚP v Bratislave - Odbor pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií

Hodnotenie telesnej kondície bahníc v čase gravidity je dôležitým nástrojom správneho manažmentu výživy oviec

26-11-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ
(zdroj: Roľnícke noviny 40/2019, str. 10)

Národný akčný plán Slovenskej republiky

25-11-2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)