Novinky

Čím možno nahradiť štandardné palivá - 2. časť

09-08-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zber slamy a obsah organickej hmoty v pôde

03-08-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Čím možno nahradiť štandardné palivá - 1. časť

01-08-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výzva na poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave

30-07-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Zber a doprava krmovín

26-07-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pesticídy ovplyvňujú učenie a pamäť včiel

25-07-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com, British Ecological Society)

Výroba a uskladnenie objemových krmív senážovaním

24-07-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Upozornenie o vykonaní priebežnej aktualizácie LPIS pre kampaň 2018

20-07-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 30/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1, zameranie výzvy: Zavlažovanie

16-07-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2017 – postup správneho orgánu po 30. júni 2018

16-07-2018
(zdroj: www.apa.sk)