Novinky

Signalizácia v ochrane rastlín – 11/2021

19-03-2021
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Chránime slovenských potravinárov

17-03-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Cirok ako dobré krmivo pre hovädzí dobytok

17-03-2021
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Odbor výživy

Biologické spracovanie pôdy – návrat k podstate!

16-03-2021
Biopratex s.r.o.

Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti: Európania zdieľajú svoje názory na vidiecke oblasti

15-03-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Pôda a biomasa - poľnohospodárska, lesná - jediný sektor so stabilným záchytom emisií v SR

12-03-2021
NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Netradičná olejnina - ľaničník siaty (Camellina sativa L. Crantz)

11-03-2021
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Európska únia a USA uzavreli rokovania o dohode o poľnohospodárskych kvótach

09-03-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Niekoľko poznatkov o dážďovkách

09-03-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Európska komisia zverejnila štúdiu o informačných opatreniach v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky

05-03-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)