Novinky

Sprievodca finančnou kontrolou na mieste a návštevou na mieste v oblasti projektových opatrení PRV 2014 - 2020

13-03-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Sprievodca kontrolou na mieste v oblasti priamych podpôr a neprojektových opatrení PRV 2014 - 2020

13-03-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Kvalita krmív pre živočíšnu produkciu

12-03-2018
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Lienková pachuť vo víne ("ladybird taint", lady bug taint - LBT)

09-03-2018
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trendy pri hnojení priemyselnými hnojivami

08-03-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ekologické poľnohospodárstvo: nové pravidlá potvrdené

02-03-2018
Týždenník Roľnícke noviny
(zdroj: Roľnícke noviny 48/2017, str. 8)

Novela zákona o veterinárnej starostlivosti schválená

02-03-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Reprodukčný index ošípaných

28-02-2018
VÚŽV v. v. i., Praha-Uhříněves
(zdroj: Roľnícke noviny 2/2018, str. 21)

Hnojenie plodín minerálnymi živinami

27-02-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Klimatické zmeny ničia vtáčie hniezda na poľnohospodárskej pôde

21-02-2018
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, University of Helsinki)