Novinky

Klasifikácia ekosystémových služieb trávnych porastov a ich hodnotenie

11-01-2018
1 NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica; 2 Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela; 3 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Technológie zberu a konzervovania vlhkého kukuričného zrna

10-01-2018
Slovenská poľnohsopdárska univerzita v Nitre

Zverejnenie Výzvy č. 23/PRV/2017 : Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, Podopatrenie 6.3 – Začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohosp. podnikov

08-01-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Návesy a ich využitie v praxi

21-12-2017
Slovenská poľnohsopdárska univerzita v Nitre

Vliv prostředí na aerobní stabilitu siláží

20-12-2017
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha

Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2017 – harmonogram schvaľovania platieb priamych podpôr

18-12-2017
(zdroj: www.apa.sk)

Náhradní užívatelia pozemkov majú poslednú možnosť udržať si ich

15-12-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Pestovanie repky jarnej

13-12-2017
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Aktuálne možnosti metabolickej testácie dojníc

11-12-2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Repka jarná hlavná alebo len náhradná plodina?

08-12-2017
NPPC – VÚRV Piešťany