Novinky

Prevádzka techniky na ochranu rastlín

12-08-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Manažment v chove koní z pohľadu ich welfare

11-08-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Poľnohospodársko-potravinársky obchod v EÚ 27 za január až apríl 2020

10-08-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Je v súčasnosti reálne dopestovať dostatok potravín bez použitia pesticídov?

10-08-2020
prezident Slovenskej asociácie ochrany rastlín, Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o.

Návrh manuálu zjednodušeného výpočtu dávky dusíka

06-08-2020
Nitra

Biela hniloba – významná choroba olejnín

05-08-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Signalizácia v ochrane rastlín – 31/2020

04-08-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Mičovský pritvrdil v boji s africkým morom ošípaných

30-07-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Efektivita obhospodarovania dočasnej siatej lúky

29-07-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov FAPZ

Africký mor ošípaných sa rozšíril do okresu Rimavská Sobota

28-07-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)