Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Invázne buriny - Zlatobyle

16-02-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Invázne buriny - Netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera)

03-02-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Invázne buriny - Boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum)

03-02-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Invázne buriny - Pohánkovce (krídlatky) Fallopia spp.(syn.Reynoutria)

28-01-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Invázne buriny - Glejovka americká (Asclepias syriaca)

20-01-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Invázne buriny - Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia)

19-01-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Invázne buriny

15-01-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Preemergentná ochrana ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.)

16-12-2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Preemergentná aplikácia herbicídov

10-12-2015
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Roľnícke noviny č. 33/2015, str. 11 a15)

Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav slnečnice

01-12-2015
Katedra ochrany rastlín, SPU Nitra