Novinky

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k vykonávaniu jednoduchých pozemkových úprav na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami

03-02-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Najvýznamnejšie stonkové a klasové choroby kukurice na Slovensku

03-02-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Rhagoletis cingulata

03-02-2022
ÚKSÚP – OOR

Rhagoletis fausta

01-02-2022
ÚKSÚP – OOR

Produkty z hmyzu ve výživě drůbeže

01-02-2022
1 Ústav výživy zvířat a pícninářství, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně;
2 Underground Food s.r.o.

Poznatky pre "smart" farmárčenie – adaptácia jalovíc a dojníc na robotické dojenie a precízny chov teliat a kráv

31-01-2022
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Technické zabezpečenie aplikácie tuhých priemyselných hnojív

27-01-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vplyv dovozu agropotravinárskych výrobkov do EÚ na dodávateľské reťazce

26-01-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Potenciál borievky obyčajnej v agrolesníckych systémoch

26-01-2022
NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (VI.)

25-01-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce