Novinky

Vplyv zeleného hnojenia na pôdnu úrodnosť ovocných sadov

11-01-2022
Výzkumný a Šlechtitelský Ústav Ovocnářský Holovousy s.r.o.

Vplyv postrekov na praskanie plodov čerešní

07-01-2022
Výzkumný a Šlechtitelský Ústav Ovocnářský Holovousy s.r.o.

Rakovina zemiakov

07-01-2022
ÚKSÚP-Odbor ochrany rastlín Topoľčany

Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti EÚ: spustenie Paktu o vidieku

05-01-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Systémy zemepisných označení a zaručených tradičných špecialít sú pre výrobcov výhodné

04-01-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Výhľad poľnohospodárstva EÚ na roky 2021-31

04-01-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (III.)

04-01-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Vírusy v ovocných sadoch a vinohradoch

04-01-2022
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Európska zelená dohoda: Návrhy Komisie na odstraňovanie, recykláciu a udržateľné ukladanie uhlíka

03-01-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

EÚ podporuje propagáciu udržateľných agropotravinárskych výrobkov aj v roku 2022

03-01-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)