Úvod / Legislatíva / Zákony

Zákony

• Živočíšna výroba

· Veterinárna starostlivosť

Zákon č. 488/2002 o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

Účinnosť od: 01.02.2007