Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Potravinárstvo

· Potraviny

Vyhláška č. 295/2017


Účinnosť od: 01.12.2017

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 180/2016 Z. z. o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch

potravinárske kazeínoy kazeináty

Vyhláška č. 215/2017 Z. z.


Účinnosť od: 01.10.2017

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 38/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch alebo v ich zmesiach určených na ľudskú spotrebu a požiadavky na prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave

kyselina erukovej v olejoch a tukoch

Vyhláška č. 343/2016


Účinnosť od: 01.04.2017

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o niektorých výrobkoch z mlieka

výrobky z mlieka

Vyhláška č. 7/2017 Z. z.


Účinnosť od: 01.02.2017

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 44/2012 Z. z. o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré

ovocné džemy, rôsoly, marmelády, gaštanové pyré

Vyhláška č. 385/2016


Účinnosť od: 01.01.2017

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 99/2012 Z. z. o hlbokozmrazených potravinách

hlbokozmrazené potraviny

Vyhláška č. 179/2016


Účinnosť od: 22.12.2016

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mlieko

požiadavky na zahustené mlieko a sušené mlieko

Vyhláška č. 180/2016


Účinnosť od: 22.12.2016

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch

potravinárske kazeíny a kazeináty

Vyhláška č. 158/2016


Účinnosť od: 01.06.2016

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 30/2014 Z. z. o požiadavkách na nápoje

požiadavky na nápoje

Nariadenie č. 100/2016


Účinnosť od: 01.03.2016

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam

hygienické požiadavky na priamy predaj

Vyhláška č. 83/2016 Z. z.


Účinnosť od: 09.02.2016

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o mäsových výrobkoch

mäsové výrobky