Úvod / Informácie / Rastlinná výroba / Krmoviny

Krmoviny

Pestovanie viacročných krmovín na Slovensku

20-07-2015
NPPC Lužianky - VÚTPHP Banská Bystrica, RVP Poprad

Ďatelinotrávne porasty a ich doba využívania

10-07-2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – VÚTPHP Banská Bystrica

Alternatívne využitie raží - lacné krmivo i zdroj bioenegie

29-06-2015
OSIVO a.s.

Silážovanie lucernotrávnych miešaniek s vyšším obsahom sušiny

09-06-2015
NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Jarné ošetrovanie trvalých trávnych porastov

01-06-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Skladové plesne silážnej kukurice

12-05-2015
Pioneer Hi-Bred Slovensko
(zdroj: Roľnícke noviny, 11.2.2015, str. 37)

Silážovanie

15-04-2015
Pioneer Hi-Bred Slovensko

Konzervácia vlhkého miaganého kukuričného zrna pod drobnohľadom

10-03-2015
NPPC – VÚŽV Nitra

Agrotechnický termín obnovy trávnych porastov

04-03-2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – VÚTPHP Banská Bystrica

Lucernová siláž, jej fermentačná charakteristika

19-11-2014
SPU v Nitre, Katedra výživy zvierat, FAPZ