Úvod / Novinky

Novinky

Vplyv vermikompostu získaného z rôznych bioodpadov na rast pšenice a zdravie pôdy

09-01-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Posúdenie udržateľnosti poľnohospodárstva v krajinách EÚ

09-01-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Súčasné výzvy rezistencie patogénnych húb proti fungicídom

08-01-2020
BASF SE, Agricultural Center, 67117 Limburgerhof, Nemecko / Germany
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Integrovaná produkcia ako riešenie pre špeciálnu rastlinnú výrobu

07-01-2020
Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska

Úloha biologických prípravkov na ochranu rastlín v programoch integrovanej ochrany rastlín

03-01-2020
Bayer AG - Crop Science, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Nemecko / Germany
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Aké plemeno oviec je najvhodnejšie na chov ? – malé zamyslenie pred jeho výberom

03-01-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FAPZ, Katedra špeciálnej zootechniky; NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Trendy v konštrukcii a výbave traktorov

02-01-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Organické verzus konvenčné poľnohospodárske postupy a ich vplyv na vybrané znaky kvality ôsmich odrôd zemiakov

16-12-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Vplyv systému orby a predchádzajúcich plodín na pôdu

16-12-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Kvalita fytomasy z biotopov vlhkých lúk

13-12-2019
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica