Novinky

Komisia navrhuje zber environmentálnych a sociálnych údajov v európskych poľnohospodárskych podnikoch

23-06-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Pakt pre vidiek: Európsky impulz na podporu vidieckych oblastí EÚ

22-06-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Opatření při kousání ocasů

21-06-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Práce vo vinohrade v mesiacoch jún a júl

21-06-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vodné zdroje v krajine pre závlahy

17-06-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI

Příčiny kousání ocasů u prasat

16-06-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Čelné nakladače ako súčasť výbavy traktorov

14-06-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vplyv herbicídu a biostimulantov na produkciu a ekonomické výsledky jedlých zemiakov

14-06-2022
(zdroj: www.mdpi.com)

Práce v ovocnom sade v mesiacoch jún a júl

14-06-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Udržení nízké koncentrace etylenu ve velkokapacitní chladírně větráním venkovním vzduchem

09-06-2022
Mendelova univerzita v Brně