Novinky

Nové odrody maku siateho v Slovenskej republike

08-04-2019
ÚKSÚP, Hlavná odrodová skúšobňa Beluša

Súčasný stav a budúcnosť pestovania liečivých rastlín

04-04-2019
NPPC - VÚRV Piešťany

Poľnohospodári sa môžu uchádzať o priame podpory na rok 2019

04-04-2019
(www.mpsr.sk)

Bezplatné informačné semináre k aplikácii GSAA pre kampaň 2019

01-04-2019

Produkcia fytomasy vo vzťahu k teplote a k zrážkam

01-04-2019
NPPC–VÚTPHP Banská Bystrica

Príručka pre žiadateľa o priame podpory pre r. 2019

01-04-2019
(www.apa.sk)

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2019

29-03-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Novelizovaná STN 46 1100-2: Zrno potravinárskej pšenice letnej

28-03-2019
NPPC-VÚRV Piešťany

Ministerstvo spúšťa pozemkové úpravy

27-03-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Nové spôsoby a techniky pre chemickú ochranu rastlín

27-03-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre