Novinky

Európska zelená dohoda: Komisia predstavila opatrenia na podporu ekologickej poľnohospodárskej výroby

26-03-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 26.03.2021 - 01.04.2021

26-03-2021

Teľnosť kráv pod kontrolou!

25-03-2021
Cymedica
(zdroj: Slovenský chov december 2020, str. 34-36)

Dvojaká kvalita potravín: Komisia zverejnila štúdiu o senzorických rozdieloch v potravinových výrobkoch

24-03-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka k stratégii o biodiverzite

24-03-2021
(zdroj: www.euractiv.sk)

Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku

23-03-2021
(zdroj: www.euractiv.sk)

Zoznam odrôd konope, ktoré možno pestovať na účely získania priamych platieb, aktualizovaný v marci 2021

23-03-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Informácie pre začínajúcich pestovateľov maku siateho v Slovenskej republike

23-03-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby - Výskumná šľachtiteľská stanica Malý Šariš

Spoločenské súvislosti sebazamestnávania a agropodnikania mladých ľudí

22-03-2021
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Rizikové faktory vonkajšieho prostredia pre bakteriálne mastitídy bahníc

22-03-2021
1 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 3 VETSERVIS, s.r.o.