Novinky

Africký mor ošípaných: odškodnenie chovateľov utratených zvierat

09-08-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Pôdne vlastnosti z hľadiska dlhodobého hnojenia

07-08-2019
NPPC–VÚTPHP Banská Bystrica

Konto pre „Zelenú naftu“ si vytvorilo cez 2 000 žiadateľov

06-08-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Signalizácia v ochrane rastlín – 31/2019

06-08-2019
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Na Slovensku prebieha technická misia k vtáčej chrípke s cieľom umožniť vývoz hydiny a hydinového mäsa do Číny

31-07-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Význam minimalizačných technológií z hľadiska produkcie fytomasy

31-07-2019
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Perspektívy a riziká v systéme pestovania slnečnice ročnej

30-07-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Nové odrody repky olejky

26-07-2019
ÚKSÚP v Bratislave

Na Slovensku sa diagnostikoval prvý prípad afrického moru ošípaných

26-07-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Slovenskí spotrebitelia budú môcť nakupovať slovenskú zeleninu a ovocie stabilnejšie počas celého roka

24-07-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)