Novinky

Prevádzka čelných nakladačov v poľnohospodárstve

10-06-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Biohospodárstvo je jednou z odpovedí ako si poradiť s klimatickou zmenou

10-06-2019
(www.mpsr.sk)

Monitoring šarky švestky v netypických výsadbách peckovin

06-06-2019
¹ Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, Česká republika, ² Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wroclaw ,Polsko

Oznámenie o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2019

06-06-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Rojení chroustů a škodlivost ponrav v roce 2019

03-06-2019
Komora zemědělských poradců ČR

Schválený nový zákon o poľovníctve

29-05-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Vývoj vlahových pomerov a výskytu sucha v regiónoch Slovenska

29-05-2019
NPPC-VÚPOP Bratislava
(zdroj: Naše pole 6/2019, str. 43-45)

Význam trvalých trávnych porastov pre krajinu a človeka

28-05-2019
Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava

Postrekovače a ich konštrukčné prvky

27-05-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve (r. 2019)

27-05-2019
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 13/2019)