Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Rôzne

Rôzne

Komisia zverejnila externú štúdiu o budúcnosti hospodárskych zvierat v EÚ

19-10-2020
(www.ec.europa.eu)

Zažijeme zmenu v umelej inseminácii?

25-02-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra fyziológie živočíchov

Letecký transport ako rizikový faktor kvality inseminačných dávok

18-02-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra fyziológie živočíchov
(zdroj: Slovenský chov november 2019, str. 16)

Agrorezort podporí chovateľov hospodárskych zvierat

07-02-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Výskum prírodných huminových kyselín na UVLF v Košiciach sa uplatňuje v praxi

05-09-2019
1 odborník na využívanie huminových kyselín v chovoch hospodárskych zvierat; 2 Katedra hygieny a technológie potravín, UVLF Košice
(zdroj: Roľnícke noviny č. 28/2019, str. 7)

Pravidlá starostlivosti o hospodárske zvieratá počas vysokých teplôt

27-06-2019
(zdroj: www.agriculture.vic.gov.au)

Pasenie zvierat v ekologickom systéme hospodárenia

07-05-2019
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva

Význam strukovín a pseudoobilovín vo výžive zvierat

13-03-2019
1 Katedra biológie, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Komárno; 2 Odbor výživy, NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 3 Komárno

Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania žiadostí na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2019

05-02-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Temperament hospodárskych zvierat

03-12-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Katedra špeciálnej zootechniky