Úvod / Informácie / Rastlinná výroba / Zelenina

Zelenina

Fenikel sladký – zelenina, ktorá nás zaujala

28-02-2019
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava

Pestovanie zeleniny v podmienkach veľkovýrobných technológií

10-04-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Špargľa je zelenina kráľov

23-05-2017
FZKI, SPU Nitra

Spotreba, produkcia, dovoz a vývoz slovenskej zeleniny

11-05-2017
FZKI, SPU Nitra

Hlavné zásady úspešného pestovania zeleniny

19-04-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Preemergentná ochrana ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.)

16-12-2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Podmienky skladovania zeleniny

20-11-2015
FZKI SPU Nitra

Európa sa obáva novej bakteriózy na zemiakoch

26-08-2015
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Bôb záhradný ako zelenina

05-05-2015
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Situácia v sektore zelenina za ostatné štyri roky

31-03-2015
NPPC - VÚEPP