Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Strukoviny

Strukoviny

Strukoviny sú podľa FAO kľúčom k potravinovej bezpečnosti, zdravej výžive a udržateľným agropotravinárskym systémom

22-02-2021
(zdroj: www.fao.org)

Hrach siaty (Pisum sativum L.) - pestovanie, ochrana a využitie

12-02-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Strukoviny na Slovensku takmer nepestované

03-02-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. - hubovité ochorenie cícera baranieho

14-01-2020
NPPC - VÚRV Piešťany

Výsledky a predpoklady úspešného pestovania sóje fazuľovej na Slovensku

13-11-2019
NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Problematika pestovania strukovín na Slovensku

06-12-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FAPZ, Katedra rastlinnej výroby

Význam strukovín a ich vplyv na úrodnosť pôdy

23-11-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Agronomická a ekonomická výhodnosť pestovania sóje fazuľovej

07-07-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Prečo sa na Slovensku rozširuje pestovanie sóje

11-02-2015
NPPC Nitra - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Inokulácia osiva ako súčasť pestovania strukovín

31-03-2014