Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Informácie a správy

Intervenčná stratégia - časť druhá: Bude slovenské poľnohospodárstvo konkurencieschopné?

12-07-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Intervenčná stratégia - časť prvá: Ako sa zmenia priame platby?

02-07-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Politická dohoda o novej Spoločnej poľnohospodárskej politike: spravodlivejšia, ekologickejšia, flexibilnejšia

28-06-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Hodnotenie vplyvu SPP na zmenu podnebia a emisie skleníkových plynov

07-06-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Opatrenia SPP hrajú dôležitú úlohu pri podpore príjmu poľnohospodárskych podnikov

14-05-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia rozširuje možnosti kontrol v rámci SPP pre rok 2021

06-05-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia prijala nové pravidlá pre schému na podporu ovocia a zeleniny v rámci SPP

26-04-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Je potrebné, aby poľnohospodárska politika zabezpečila výraznejšie zlepšenie životného prostredia pre vodu v Európe

26-02-2021
(zdroj: www.eea.europa.eu)

Komisia zverejnila štúdiu o vplyve SPP na rozvoj vidieckych oblastí, ktorá sa týka sociálno-ekonomických aspektov

19-02-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia zverejnila zoznam potenciálnych poľnohospodárskych postupov s podporou eko-schém

18-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)