Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Odborné články

Technológie obrábania pôdy v jesennom období

03-11-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Komisia zverejnila správu o súčasnom stave smernice o nekalých obchodných praktikách

03-11-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Agropotravinársky obchod v EÚ v prvom polroku 2021

30-09-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

EÚ posilňuje svoje vedúce postavenie v globálnom obchode s agropotravinami

09-09-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Agropotravinársky obchod v EÚ v januári - apríli 2021

27-07-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Krátkodobý výhľad: pozitívne prognózy pre poľnohospodárstvo EÚ

26-07-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Príjem poľnohospodárskych podnikov sa za posledné desaťročie zvýšil, pričom medzi krajinami EÚ boli značné rozdiely

20-07-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Intervenčná stratégia - časť druhá: Bude slovenské poľnohospodárstvo konkurencieschopné?

12-07-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Intervenčná stratégia - časť prvá: Ako sa zmenia priame platby?

02-07-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Agro-potravinársky obchod v EÚ za január-február 2021

09-06-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)