Novinky

Signalizácia v ochrane rastlín – 17/2022

17-05-2022
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Vďaka Spoločnej poľnohospodárskej politike bolo v rokoch 2014 – 2020 realizovaných viac školiacich, poradenských a inovačných projektov pre poľnohospodárov EÚ

17-05-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Princípy racionálneho obhospodarovania trávnych porastov

17-05-2022
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Signalizácia v ochrane rastlín – 16/2022

16-05-2022
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 13.05.2022 - 20.05.2022

13-05-2022

Začiatkom roka 2022 bol zaznamenaný výrazný nárast agropotravinárskeho obchodu v EÚ

13-05-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Repka na Slovensku v r. 2020/2021

12-05-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied

Nová štúdia odhaľuje, ako SPP prispieva k welfare zvierat a zníženiu používania antimikrobiálnych látok

12-05-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Dobrá správa pre poľnohospodárov: O investície môžete žiadať do konca júna

11-05-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Produkcia a kvalita trávnych porastov ovplyvnená dusíkatým hnojením

11-05-2022
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica